Das Rhythm & Blues Syndicate aus Stuttgart

Blues, R&B, Rock und Soul aus Stuttgart!

Das Rhythm & Blues Syndicate live                    +++                    Freitag, 31.12.2021, Gleis 1 Waldenburg